Gửi lời nhắn
Hoặc gọi cho chúng tôi

Điện thoại:

+84-90-344-0101 (한국어/ Tiếng Việt)
+84-98-738-0101 (English/ Tiếng Việt)

Email: hello@korea-steel.com

Địa chỉ VPDG: 317 Trần Khát Chân,
Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Nhà máy: Khu công nghiệp Ga Đông Anh,
Thị trấn Đông Anh, Hà Nội

 

Google Maps

Bản đồ: