Gửi lời nhắn
  Hoặc gọi cho chúng tôi

  Điện thoại:

  +84-90-344-0101 (한국어/ Tiếng Việt)
  +84-98-738-0101 (English/ Tiếng Việt)

  Email: hello@korea-steel.com

  Địa chỉ VPDG: 317 Trần Khát Chân,
  Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

  Nhà máy: Khu công nghiệp Ga Đông Anh,
  Thị trấn Đông Anh, Hà Nội

   

  Google Maps

  Bản đồ: