Kích thước

Sản phẩm có đầy đủ các kích thước chuẩn của JIS

Thông tin kiểm định

Sản phẩm đã được kiểm định tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường & Chất lượng

Ảnh sản phẩm

Một số ảnh liên quan đến sản phẩm mặt bích inox của AC Korea