Hệ thống nước của bệnh viện yêu cầu độ tinh khiết tuyệt đối, kéo theo nhu cầu chất liệu đường ống cũng phải đảm bảo an toàn.

Leave a Reply