Hệ thống nước của bệnh viện yêu cầu độ tinh khiết tuyệt đối, kéo theo nhu cầu chất liệu đường ống cũng phải đảm bảo an toàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment